Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

HÍREK (Részletek a hírek címére kattintva!)

Elhunyt Dr. Tokodi István

Gyászhír

Mély fájdalommal értesültünk, hogy Dr. Tokodi István a székesfehérvári Szent György Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályának vezető főorvosa 2021.12.19-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dr. Tokodi István 1991-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd 1996-ban csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 2000-ben gasztroenterológiából, 2002-ben pedig neonatológiából szerzett szakvizsgát.

2018-ban a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj közönségdíjasa lett.

Dr. Tokodi István főorvos a székesfehérvári Szent György Kórházban mintegy 3 évtizedet dolgozott, aktívan részt vett a Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság munkájában.

Emlékét megőrizzük!

A Magyar Gyermek-gasztreoenterológiai Társaság vezetőségének nevében

Dr. Dezsőfi-Gottl Antal

Emlékezés dr. Kósnai Istvánra

Életének 85. évében elhunyt Kósnai István, aki Társaságunk elődjének, az 1984-ben alakult MGYT és MGT Gyermek-gasztroenterológia Szekciójának alapító tagja volt, évtizedekig vezetőségi tagja, majd 2006-tól életműdíjasa. Munkássága kiemelkedő jelentőségű volt, meghatározóan járult hozzá hazánkban a hetvenes években a coeliakia diagnosztikájának megszervezéséhez, ami akkor még megbízható szerológiai tesztek birtokában kizárólag a szövettani diagnózison alapulhatott és a kórisme pontos felállításához három biopsziára volt szükség. Elindított egy coeliakia regisztert is, ami segítette a manifeszt coeliakia epidemiológiájának a megismerését. Kósnai tanár úrnak fontos szerepe volt a vékonybélbiopszia hazai bevezetésében, amit Crosby-Kugler kapszulával végzett, amivel a szövetminta nyerése röntgen kontroll mellett történt a vékonybélből, a ligamentum Treitz magasságában. Abban az időben igen súlyos formában jelentkezett a coeliakia és amennyiben nem ismerték fel, a beteget elveszítettük. Sokan erre a kórképre akkor még nem is gondoltak.

Nemzetközileg is jelentős kutatómunkát végzett az I. Sz. Gyermekklinikán töltött évtizedek alatt, részben a Helsinki Egyetemmel általa kialakított együttműködés keretében. Elsősorban a coeliakia és tejallergia vékonybél morfológiai eltéréseit vizsgálta és számos nemzetközi publikációja jelent meg már a hetvenes évek végén és a nyolcvanas években. Kutatásainak fontos területe volt annak a felismerése is, hogy dermatitis herpetiformis Duhringban szenvedő gyermekek mindegyikéban a kimutatható a gluténérzékenység, és hogy a kórkép jól kezelhető glutenmentes diétával.

Kósnai István volt az ESPGHAN első magyar tagja 1983-tól. Az 1989-ben pedig Kósnai tanár úr volt a budapesti ESPGHAN 22. Kongresszusnak az elnöke.

Joggal mondhatjuk, hogy Kósnai István egyik elindítója a magyar gyermek-gasztroenterológiának, ami az elmúlt évtizedekben a hazai gyermekgyógyászat egyik legfontosabb ágává fejlődött. Hálás köszönet illeti ezért, emléke legyen áldott!

Beszámoló a Magyar Gyermekgasztroenterológiai Társaság X. Nagygyűlésén történt vezetőségválasztás eredményéről

A Magyar Gyermekgasztroenterológiai Társaság X. Nagygyűlését 2021.09.30 - 10.02. között rendeztük meg Mátrafüreden. A kongresszuson a tudományos előadások és a gyakorlati workshopok mellett sor került a Társaság esedékes közgyűlésére, mely során megtörtént a vezetőségválasztás is.

A megújult elnökségi tagok névsora (2025.10.07-ig terjedő időtartamra):

Elnök: Dr. Dezsőfi-Gottl Antal
Főtitkár: Dr. Tárnok András
Titkár: Dr. Karoliny Anna
Pénztáros: Dr. Szűcs Dániel

Elnökségi tagok:
Prof. Dr. Arató András
Dr. Balogh Márta
Dr. Czelecz Judit
Dr. Cseh Áron
Dr. Gárdos László
Dr. Guthy Ildikó
Prof. Dr. Korponay-Szabó Ilma
Dr. Kovács Márta
Dr. Lásztity Natália
Dr. Müller Katalin Eszter
Dr. Nemes Éva

Fegyelmi- és Etikai Bizottság
Elnök: Dr. Vass Noémi
Tagok:
Császárné Dr. Sándor Laura
Dr. Horváth Ágnes

Felügyelő Bizottság:
Elnök: Dr. Szirtesné Dr.Tomsits Erika
Tagok:
Dr. Bódi Piroska
Dr. Rosta Ildikó

A megújult vezetőségnek gratulálunk és eredményes munkát kívánunk!

A leköszönő elnöknek, Prof. dr. Korponay-Szabó Ilmának és a titkárnak, dr. Balogh Mártának köszönjük a Társaság érdekében végzett fáradhatatlan munkáját. A leköszönő elnökségi tagok tapasztalatára, szaktudására, ötleteire továbbra is számítunk, az eddig végzett munkájukért hálával tartozunk.

Az Elnökség

Felhívás tagsági adatfrissítésre vagy tagsági viszony törlésére!

Tisztelt MGYGT Tag!

Az MGYGT Elnöksége a következő 4 évre tisztségviselőket választó közgyűlés jogszerű lebonyolítása és az MGYGT további eredményes működtetése érdekében frissíti a tagnyilvántartását.

Kérünk minden tagot, hogy a honlapunkra történő belépést követően, a további eredményes kommunikáció érdekében a rajta szereplő adatait, elérhetőségét szükség szerint frissítse, vagy változatlan állapot esetén hagyja jóvá.

Adatfrissítés ide kattintva >>

Az Egyesület tagjegyzéke nem nyilvános, az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok megfelelő megóvásáról.

A tagsági viszony törlése

Kérjük azokat a kollégákat is, akik előzőleg tagnak regisztrálták magukat, de évek óta nem vesznek részt az MGYGT rendezvényein, nem fizettek tagdíjat és nem is szeretnék pótlólag sem hátralékukat rendezni, hogy

- ugyancsak a honlapunkon töröljék tagságukat ide kattintva >>

vagy

- email-ben a tagsagtorles@gyermekgasztro.hu e-mail címre írjanak/küldjenek el egy, a tagságukról lemondó nyilatkozatot.

Az MGYGT új Alapszabálya értelmében, ha az egyes tag nem felel meg a tagság feltételeinek - tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve tartozását az Elnökség felszólító levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem rendezi, az Egyesület Elnöksége jogosult a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Mindenki közreműködését megköszönve

Dr. Balogh Márta
titkár

(Aki bejelentkezési adatait nem tudja felidézni, automatikus bejelentkezési adat emlékeztetőt igényelhet a Társaságunk adatbázisában megadott e-mail címére ide kattintva. Ha nem emlékszik a nyilvántartott e-mail címre vagy az már nem működik, a webtamogatas@gyermekgasztro.hu címen kérhet segítséget. Ezen a címen Technikai Ügyfélszolgálatunk hétköznap 8-17 óra között áll szíves rendelkezésére.)

Nézőképek arról, hogyan tudják tagságukat az MGYGT weboldalán önállóan törölni:

Emlékeztető: Meghívó közgyűlésre és határozati javaslatok

Tisztelt  Egyesületi Tagok!

A Magyar Gyermek-Gasztroenterológiai Társaság Közhasznú Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Bókay u.53.) az Alapszabály pontosítására közgyűlést hív össze, melyre a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eljárásokról szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint online kerül sor.

A közgyűlés helye: online, elektronikus hírközlő eszköz (zoom) alkalmazásával

A közgyűlés ideje:  2021. augusztus 27-én, pénteken 12:00 órától (bejelentkezés és a résztvevők azonosítása 11:45-től).

Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítás (pontosítás) – Bírósági felhívás teljesítése érdekében

Határozati javaslatok a bíróság felhívására:

a/ Belépési kérelmek elbírálása

15/2021 Határozati javaslat: A közgyűlés az Alapszabály III/1. pontját kiegészíti az alábbi rendelkezésekkel, az eredeti rendelkezések érintetlenül hagyása mellett: 

„Az Elnökség a belépési kérelemről a benyújtását követő 30 napon belül határozattal hoz döntést. Az Elnökség a határozatot ülésén, szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel.

A belépési kérelem tárgyában hozott határozatot az Elnökség írásban, postai úton – ajánlott, tértivevény külön szolgáltatással feladott – levélben közli a tagfelvételi kérelmet benyújtó kérelmezővel. A határozattal szemben a Kérelmező a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést terjeszthet elő az Egyesület Közgyűléséhez, az Egyesület mindenkori székhelyére címezve. A fellebbezést az Egyesület Közgyűlése a fellebbezés kézhezvételét követő 45 napon belül bírálja el.”

b/ Tagsági jogviszony feltételei és felmondásának közlése - részletszabályok

16/2021 Határozati javaslat: A közgyűlés az Alapszabály III/6. pontjának 4. bekezdéséből törli a „Ptk. 3:71. § (1) bekezdés c) pontja alapján” szövegrészt és a III/6. pontot a 3. bekezdést követően kiegészíti az alábbi rendelkezésekkel, az eredeti rendelkezések érintetlenül hagyása mellett: 

„A fent felsorolt valamennyi esetben a tagsági jogviszony felmondását az Elnökség ajánlott, tértivevény külön szolgáltatással feladott postai küldeményben kézbesíti a tag részére.” 

17./2021 Határozati javaslat: A közgyűlés az Alapszabály IV/12. pontjának utolsó bekezdés első mondatát úgy módosítja, hogy 

„Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon az Elnökség tagjai vehetnek részt..”

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon az Elnökség tagjai vehetnek részt..”

Csatlakozási információk: MGYGT Közgyűlés I.

https://us04web.zoom.us/j/76269114119?pwd=T2RRWTVZT0pZSW1ZT1Z5a0FJVHBhZz09

Meeting

További hírek

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31